Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Właściwości aluminium i stopów aluminium

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 80x10 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 160x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 60x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 120x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 8x2000x6000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=20 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 80x6 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 75x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 56x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 3,5x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 120x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 200x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x30x50 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-5754 fi=16 mm

Blacha aluminiowa EN AW-6082 T5/6 150x1000x2000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 50x25 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 180x15 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 34x2,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-1350A fi=30 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A H24 1x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x60x4 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 30x30x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 100x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 10x10x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 4x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2011 80x7 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 1,5x1250x2500 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 30x1000x2000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 20x1250x2500 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 80x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 82x3 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 108x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 60x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 20x1500x3000 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 0,3x1000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x10 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 14x2,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6060 fi=70 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 120x20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 170x1500x3000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 120x65x7,5 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0/H22 3x2000x8000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7022 fi=150 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=280 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=56 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 H22 H22 1,2x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 40x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 36x2 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x4 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 125x1000x2000 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl