Aluminium - glin techniczny, jest metalem lekkim którego gęstość wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C. Czyste aluminium wykazuje się dużą odpornością na korozję oraz wysoką podatnością do obróbki plastycznej. Anodowanie - elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych pozwala zwiększyć odporność aluminium na korozję oarz barwić powierzchnię na różne kolory. Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Produkuje się z niego przewody energetyczne, sprzęt spożywczy i gastronomiczny, opakowania dla przemysłu spożywczego, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, aparatura elektryczna i elektroniczna. Czystego aluminium używa się do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali. Stopy aluminium, które zawierają dodatkowo składniki stopowe są wykorzystywane jako materiał kostrukcyjny. Najtwardsze stopy aluminium poddane odpowiedniej obróbce cieplnej mają własności wytrzymałościowe porównywalne ze stalami konstrukcyjnymi. Stosowanie stopów aluminium w miejsce stali pozwala ograniczyć ciężar konstrukcji o 60-70%. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, chemicznym, spożywczym, stoczniowym, samochodowym oraz w budownictwie.

Skład chemiczny aluminium i stopów aluminium

Popularne gatunki stopów, grubości i rozkroje


Plaskownik aluminiowy EN AW-5754 40x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 88x1,5 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=25 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 25x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6082 90x90 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 100x2,5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6012 55x55 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=70 mm

Tasma aluminiowa EN AW-5754 0 0,6x1000 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7075 T6 70x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2007 fi=9 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-2024 fi=9 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x3 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 70x1000x2000 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-2007 fi=20 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 12x1500x3000 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=32 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=105 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 55x2 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 100x5 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 35x25 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 0 60x1000x2000 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x20x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5005A H24EQ 2x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 90x20 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x100x6 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 70x35 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 70x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 220x10 mm

Pret aluminiowy 6k EN AW-6012 fi=41 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 1x1250x2500 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6082 200x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6012 46x5 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x2 mm

Blacha aluminiowa EN AW-7020 T6 1,5x1250x2500 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-6082 fi=12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H22 130x1000x2000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-2007 40x8 mm

Pret aluminiowy okragly EN AW-7075 fi=160 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5754 H16 1x1250x2500 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6060 100x100x8 mm

Katownik aluminiowy EN AW-6082 100x50x10 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-6060 30x20 mm

Ceownik aluminiowy EN AW-6060 40x40x40 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-6060 40x4 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 30x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-1050A 0 5x1500x3000 mm

Plaskownik aluminiowy EN AW-2007 20x12 mm

Blacha aluminiowa EN AW-5083 0 140x1500x3000 mm

Rura aluminiowa okragla EN AW-5754 20x1,5 mm

SEBROS Sebastian Rosa
ul. Tadeusza Korzona 115/37; 03-571 Warszawa
tel. kom. +48 605 760 987, 507-809-299; fax: +48 22 350 66 21; biuro@sebros.eu
NIP: 5242352596; REGON: 143340506; Numer rachunku: 74 1140 2017 0000 4602 1281 7963

stabilizacja gruntu | Rury-aluminiowe.pl | Plaskowniki-miedziane.pl | Formatki-aluminiowe.pl